Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu

Historický omyl

kreslený vtip

To je naše území -
co tu chcete?

Pro dnešní pracovníky marketingu je důležité uvědomit si nejen to, že lidé (tedy jednotlivci) začali on-line prostředí využívat dříve, než se na něj vrhly firmy, ale i to, že tito stejní lidé už sami a bez nich (firem)vytvořili jazyk a etiketu on-line komunikace.

Když společnosti začaly Internet vnímat jako jakýsi nový druh prodejního kanálu, ani na chvíli se nenamáhaly zamyslet a zjistit si něco víc o specifické kultuře tohoto nového území.

Přesněji řečeno, samolibě si myslely, že neexistuje médium, prostřednictvím něhož by nemohly svým naučeným způsobem pozvednout hlas a chlubit se, slibovat, mazat med kolem úst - zatímco posluchač bude tiše sedět a mlčet.

V čem je publikum jiné?

Před příchodem Internetu byla veškerá marketingová komunikace vedena jednosměrně, byl to monolog. Společnosti se Vás snažily zasáhnout svým sdělení, chtěly na Vás udělat dojem.

Žádný zákazník neměl šanci se na tomto procesu podílet.

To se ale změnilo. Zákazník už není vydán na milost a nemilost barevným propagačním brožurám a prodejcům s mrštnými jazýčky.

Každý připojený zákazník se stal součástí procesu tvorby a šíření reklamních sdělení.

A je jen přirozené, že většina těchto připojených spotřebitelů považuje názory svých kolegů za důvěryhodnější než sliby výrobců.

S citem prosím!

Problém je tedy v tom, že společnosti stále používají jazyk a styl, které jsou vhodné pro masmédia, ale ne pro Internet.

Často vezmou reklamní text ze svých tištěných materiálů a jednoduše ho zkopírují do své internetové prezentace. Když to ale udělají, dopadnou podobně jako McDonald, kdyby si otevřel pobočku v tradiční provensálské vesničce.

Svým potenciálním spotřebitelům totiž naplno vyjeví svůj nezájem o místní kulturu prostředí, v němž by přitom rády vydělávaly peníze. Přirozenou reakcí "domorodců" na takovou necitlivost je podráždění.

Internet jako Praha

Společnosti si tedy často Internet pletou s reklamním médiem nebo s médiem pro direct marketing. Přitom Internet je reklamním médiem asi tak jako Praha. I v Praze můžete inzerovat tisícerým způsobem, můžete tam však také dělat spoustu jiných věcí.

BTW

Měly by tedy společnosti začít používat nicky, nebo i další specificky internetové výrazivo jako jj, IMHO nebo AFAIK?

Určitě ne. Na takovou maškarádu není jistě nikdo zvědavý.

Ale jak dobře ví každá společnost, která operuje na zahraničních trzích, zcela ignorovat kulturu cizí země můžete jen na vlastní nebezpečí.

Ale ano! Pro řadu společností Internet bezpochyby cizí zemí stále je.

Předběžný zájem o spolupráci

Máte-li předběžný zájem o spolupráci v oblasti vhodné stylistiky, (webový copywriting) vyplňte prosím tento formulář:

Zájem o vhodnou stylistiku (webový copywriting)


nutné vyplnit


nutné vyplnitMáte-li kromě webového copywritingu zájem i o služby z dalších oblastí nutných pro úspěch na internetu, zatrhněte prosím příslušný čtvereček:


Opište kód: opište prosím kód, který vidíte na tomto obrázku

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.