Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu
sitelab.cz-> Služby - Mnoho forem – jeden cíl

Služby: Mnoho forem – jeden cíl

Mnoho forem – jeden cíl

Ano, máme na mysli onu banální rovnici Váš zisk = náš zisk.

Prodlévat u ní však nehodláme, raději si povězme jaké formy spolupráce s našimi klienty přinesl život.

Přestože služby, které poskytujeme, lze členit a kategorizovat (viz levé menu), nejpravděpodobnější je, že váš web bude potřebovat vylepšit ve všech oblastech potřebných k dosažení úspěchu na internetu.

Možná hodně optimalizace pro vyhledávače, trocha použitelnosti a trocha stylistiky. A nebo hodně stylistiky, a trocha optimalizace…

Praxe ukazuje, že nejlepší je, pokud nás necháte posoudit jak hodně a v jakých oblastech váš webový projekt potřebuje „vyladit“ a dovolíte nám aplikovat životadárný mix povzbuzujících prostředků vhodný právě pro váš projekt.

Jistě, že na jednom z prvních míst bude optimalizace pro vyhledávače. Už proto, že té rozumíte nejlépe, je nejbližší vaší kapse a velmi pravděpodobně jste díky znalosti termínu optimalizace pro vyhledávače našli tento web.

A ceny?

Pokud nejste vyloženě technokratický typ, pak velmi pravděpdobně přijmete nabídku spolupráce v několika oblastech zlepšení vašeho webu najednou - s důrazem na nejproblematičtější místa dle vzájemné dohody. Na začátku se dozvíte dva parametry finanční náročnosti spolupráce s námi: Délku potřebnou ke zlepšení efektivnosti vašeho webu a časovou (obvykle měsíční) odměnu za tuto spolupráci.

Víme, že toto nezní ani příliš konkrétně, ani „úkolově orientovaně“, ale proč bychom si měli vymýšlet, když právě výše popsaný typ spolupráce se v praxi nejvíce osvědčil a vlastně vzniknul sám od sebe - přirozenou cestou?

Více o cílech našich služeb najdete v části
Úspěch na internetu

Tato část popisuje naše služby z hlediska jejich realizace a vztahu klientkonzultant.

Témata, kterých se služby týkají, najdete podrobně rozebraná v části
Úspěch na internetu.

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.