Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu
sitelab.cz-> Služby: Mnoho forem – jeden cíl-> Jednotlivé službyOptimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače

Analýza optimalizace pro vyhledávače

Výstupem této služby je materiál hodnotící stávající viditelnost stránek klienta a poukazující na případné konkrétní nedostatky. Klient tak má možnost rozhodnout se, zda nedostatky odstraní sám či ve spolupráci s konzultantem.

Návrh konkrétních kroků ke zlepšení

Tato služba navazuje na Analýzu optimalizace pro vyhledávače, ke které přidává "kuchařku", s jejíž pomocí by klient měl být schopen optimalizaci provést sám. Nelze ji tedy objednat samostatně, ale pouze společně s analýzou optimalizace.

Komplexní optimalizace pro vyhledávače

Komplexní optimalizaci pro vyhledávače musí předcházet analýza a návrh konkrétních kroků ke zlepšení - proto ji nelze objednat samostatně.

Tato služba sestává z následujících kroků:

 • Analýza optimalizace pro vyhledávače
 • Návrh konkrétních kroků ke zlepšení
 • Osobní konzultace u klienta v délce 2 hodin
 • Implementace optimalizace přímo do HTML kódu stránek klienta

Ani tato služba však nemůže optimalizaci pro vyhledávače vyřešit ani dokonale ani jednou provždy. K dalšímu zlepšení pozice stránek ve vyhledávačích je nezbytná aktivní účast klienta, protože viditelnost webových stránek je dále ovlivněna:

 • Kvalitou obsahu
 • Informační architekturou stránek
 • Externími vlivy (které lze částečně korigovat)

Na bedrech Sitelab

  V závislosti na rosahu objednaných služeb, SITELAB z Vás odejme břímě některých (nebo také všech) následujících činností:
 • Analýza způsobu naprogramování Vašich stránek z hlediska možné optimalizace pro vyhledávače a návrh změn.
 • Kontrola možné, nechtěně vysloužené penalizace ze strany vyhledávačů, a odstranění případných nedostatků.
 • Určení těch pravých slov - tedy těch, která jsou pro Váš obor podnikání (avšak z pohledu návštěvníků) skutečně klíčová.
 • Přesné zjištění umístění Vašich stránek v mnoha katalozích a vyhledávačích - pro vybraná klíčová slova.
 • Analýza umístění Vašich konkurentů a návrh strategie k jejich předstižení.
 • Optimální úprava existujících registrací v katalozích a doplnění chybějících.
 • Optimální sladění informací z hlavičky Vašich stránek (meta data a titul) s jejich textovým obsahem.
 • Návrh změn textů a kódu obsahu Vašich stránek tak, aby jim vyhledávače přisuzovaly maximální váhu.
 • Přesné změření kadence (četnosti a rozmístění) klíčových slov v textovém obsahu Vašich stránek a vyladění na optimální hodnoty.
 • Pečlivá kontrola "rétoriky" odkazů, ALT textů a dalších důležitých parametrů pro maximální doladění optimalizace.
 • Analýza cest, kterými se návštěvníci po Vašich stránkách ubírají.
 • Návrhy na další kandidáty (konkrétní stránky Vašeho webu) a klíčová slova vhodné pro specifickou optimalizaci pro vyhledávače.
 • Zjištění z jakých zdrojů se rekrutuje návštěvnost Vašich stránek, a jaká klíčová slova návštěvníci skutečně používají. Následná revize optimalizace pro vyhledávače a její doladění.

Předběžný zájem o spolupráci

Máte-li předběžný zájem o spolupráci v oblasti optimalizace Vašich stránek pro vyhledávače, vyplňte prosím tento formulář:

Zájem o optimalizaci pro vyhledávače


nutné vyplnit


nutné vyplnitMáte-li kromě optimalizace pro vyhledávače zájem i o služby z dalších oblastí nutných pro úspěch na internetu, zatrhněte prosím příslušný čtvereček:

Vedení efektivních reklamních kampaní

Snadná použitelnost (včetně přístupnosti)

Vhodná stylistika (copywriting)

Užitečný obsah (informační architektura)


Opište kód: opište prosím kód, který vidíte na tomto obrázku

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.