Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu

Vaše nové www stránky

Výběr užitečného obsahu

Klient ve spolupráci s konzultantem provede výběr užitečného obsahu budoucího webu.

Koncept stránek - informační architektura

Konzultant navrhne informační architekturu pro vybraný užitečný obsah budoucí podoby webu.

Spojení informační architektury a vizuálního zážitku

Po odsouhlasení informační architektury se klient rozhodne ohledně zadání grafické podoby svého webu.

Konzultant dodavateli grafiky dodá koncepty všech základních typů stránek budoucího webu (tedy koncepty stránky domovské a jedinečných typů stránek obsahu).

Konzultant v průběhu navrhování a začleňování grafiky do konceptu stránek průběžně kontroluje integritu informační architektury a snadnou použitelnost stránek.

První testování použitelnosti

Záleží na klientovi, v kolika krocích si bude přát testovat použitelnost vznikajících stránek.

V této fázi, tedy ještě před implementací, je první test velice účinný a obvykle dokáže eliminovat "vícenáklady", které by jinak mohly vznikat při následné implementaci (programování) webu.

Implementace (programování)

Po odsouhlasení grafické podoby se klient rozhodne, komu zadá implementaci svého webu.

Ve fázi implementace je konzultant odpovědný za:

  1. Vypracování a předání srozumitelných podkladů pro implementaci
  2. Průběžnou kontrolu správnosti implementace
  3. Odsouhlasení konečného stavu implementace

Další - průběžná spolupráce

Další spolupráce spočívá především v:

  • Statistickém vyhodnocení efektivity webu
  • Návrzích dílčích změn
  • Implementaci dílčích změn
  • Statistickém vyhodnocení dílčích změn
  • Průběžném dolaďovaní optimalizace pro vyhledávače

Vše výše uvedené vždy s ohledem na vývoj konkurence ve Vašem oboru.

Utěšující poznámka:
Zdaleka ne všechno, o čem tu čtete a na obrazovce Vašeho monitoru vypadá komplikovaně, v praxi skutečně komplikované je.
Pro Vás určitě ne.

Předběžný zájem o spolupráci

Máte-li předběžný zájem o spolupráci v oblasti tvorby Vašich nových www stránek, vyplňte prosím tento formulář:

Zájem o tvorbu Vašich nových www stránek


nutné vyplnit


nutné vyplnit
Opište kód: opište prosím kód, který vidíte na tomto obrázku

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.