Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu

Desatero použitelnosti

Kdyby se tato část jmenovala Heuristika použitelnosti (což by bylo přesnější), možná byste váhali ji vůbec navštívit.

Všimněte si, že se Vám desatero bude lépe vstřebávat, když výraz "systém" nahradíte výrazem "mobilní telefon", "myčka nádobí", "auto" apod.

A pokud byste snad chtěli zkusit za "systém" dosadit "manžel/manželka", nikdo Vám nebude bránit... Jen prosím nezapomeňte, že předmětem našeho zájmu jsou webové stránky.

1 Viditelnost stavu systému

Systém by měl vždy svému uživateli poskytovat rychlou a srozumitelnou zpětnou vazbu o svém stavu - tedy informace o tom, co se s ním právě děje.

2 Soulad mezi systémem a reálným světem

Systém by měl k uživateli promlouvat jeho jazykem, jeho slovy. Měl by používat pojmy a fráze, které uživatel zná, a měl by se vyhýbat obratům a slovům vlastním pouze samotnému systému nebo jeho tvůrcům. Měl by se řídit zvyklostmi z reálného světa a informace by měl zobrazovat v přirozeném a logickém pořádku.

3 Svoboda a vláda uživatele

Uživatel často zvolí nějakou funkci systému omylem - a proto potřebuje jasně vyznačený "nouzový východ". Systém musí uživateli umožnit rychlé opuštění nechtěného stavu, a to bez složitého domlouvání se s ním. Systém by měl nabízet funkce "vrátit zpět" a "znovu".

4 Konzistence a standardy

Uživatel by nikdy neměl být nucen přemýšlet, zdá různé situace, akce nebo slova neznamenají náhodou totéž. Systém by se proto měl řídit konvencemi dané platformy.

kreslený vtip

5 Předcházení chybám

Ještě lepší řešení, než dobré hlášení o chybě, je uvážlivý návrh systému, který chyby dokáže nejen předvídat, ale především jim předcházet.

6 Rozpoznání má přednost před vybavováním si

Objekty a možnosti volby a akcí systému musí být viditelné. Uživatel by neměl být nucen pamatovat si informace z jedné části dialogu se systémem poté, co přejde do jiné části. Instrukce ohledně používání systému by měly být viditelné nebo snadno dosažitelné, kdykoli je to vhodné.

7 Flexibilita a efektivnost použití

Nástroje k urychlení práce se systémem by měly zůstat pro nováčky neviditelné, pro zkušenější uživatele by však měly být k dispozici. Systém by tak měl být přizpůsobitelný, co se rychlosti a snadnosti ovládání týče, jak pro začátečníky, tak pro časté a zkušené uživatele. Uživatel by měl mít rychlý přístup k těm funkcím systému, které právě on často používá.

8 Estetika a minimalistický design

Dialog s uživatelem by neměl obsahovat informace, které nejsou pro funkci systému podstatné, nebo je jich zapotřebí jen zřídka. Každá nadbytečná jednotka informace soupeří o pozornost uživatele s informacemi podstatnými, a snižuje tak jejich relativní viditelnost.

9 Pomoc při rozpoznání chyb, při stanovení jejich příčin a při návratu k normálu

Hlášení o chybě systému by mělo být vyjádřeno běžným jazykem, mělo by přesně popsat problém, vysvětlit, proč k němu došlo, a konstruktivně nabídnout jeho řešení.

10 Nápověda a dokumentace

Ideální stav je sice ten, kdy systém ke svému používání žádnou nápovědu ani dokumentaci nepotřebuje, někdy je však nezbytné je do systému zařadit. Takové informace by měly být snadno dosažitelné, měly by se soustředit pouze na pomoc při úkolu, který uživatel právě provádí nebo chce provést, měly by vyjmenovávat konkrétní kroky, které je třeba provést, a nemělo by jich být příliš.

Zdroj: Jakob Nielsen - Ten Usability Heuristics

Předběžný zájem o spolupráci

Máte-li předběžný zájem o spolupráci v oblasti snadné použitelnosti (včetně přístupnosti), vyplňte prosím tento formulář:

Zájem o zajištění snadné použitelnosti našeho webu


nutné vyplnit


nutné vyplnitMáte-li kromě zajištění snadné použitelnosti zájem i o služby z dalších oblastí nutných pro úspěch na internetu, zatrhněte prosím příslušný čtvereček:


Opište kód: opište prosím kód, který vidíte na tomto obrázku

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.